Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Riešený759 SGWaAP
0.560Navrhovaný2343 SGWaAP
0.595Zásobovanie621 SGWaAP
0.627Územie482 SGWaAP
0.629sídelný_útvar1474 SGWaAP
0.638Výkres488 SGWaAP
0.652zastavané_územie9219 SGWaAP
0.656Východisko1009 SGWaAP
0.665ÚPN_VÚC838 SGWaAP
0.670riešené23942 SGWaAP
0.673Čiastkový886 SGWaAP
0.675geomorfologické817 SGWaAP
0.678Zhodnotenie965 SGWaAP
0.679Záväzný1470 SGWaAP
0.681Výmera2913 SGWaAP
0.685Hospodárstvo905 SGWaAP
0.686priestorové_usporiadanie3541 SGWaAP
0.688Geografický2488 SGWaAP
0.689hydrogeologický1952 SGWaAP
0.690Priestorový405 SGWaAP