Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Riečka2016 SGWaAP
0.290Poniky6335 SGWaAP
0.319Podkonice4253 SGWaAP
0.345Baláže2798 SGWaAP
0.348Hrochoť6325 SGWaAP
0.350horný_Hámre1333 SGWaAP
0.372Ľubietová6926 SGWaAP
0.373Priechod3115 SGWaAP
0.378Voznica1087 SGWaAP
0.383Valaský6279 SGWaAP
0.392Povrazník1061 SGWaAP
0.395voznica1492 SGWaAP
0.405Harmanec10332 SGWaAP
0.407Šumiac6098 SGWaAP
0.408Čierny_Balog1280 SGWaAP
0.410Polhora7127 SGWaAP
0.419Janova_Lehota2631 SGWaAP