Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Richard151668 SGWaAP
0.283Robert117583 SGWaAP
0.289Daniel176443 SGWaAP
0.334David160132 SGWaAP
0.356Samuel75114 SGWaAP
0.360Tomáš362452 SGWaAP
0.361Oliver45656 SGWaAP
0.361Michael126408 SGWaAP
0.361Filip117247 SGWaAP
0.365Marek282702 SGWaAP
0.365Eduard41538 SGWaAP
0.382Gabriel72274 SGWaAP
0.383Matej134808 SGWaAP
0.385Martin1037085 SGWaAP
0.394Erik72822 SGWaAP
0.396Leonard9456 SGWaAP
0.405Adrian20989 SGWaAP
0.406Michal472865 SGWaAP
0.408Alan24616 SGWaAP
0.412Marcel63604 SGWaAP
0.419René25660 SGWaAP
0.419Patrik100859 SGWaAP
0.421Christopher17987 SGWaAP
0.424Viliam58135 SGWaAP
0.425Simon52386 SGWaAP
0.429Viktor85529 SGWaAP
0.430Denis31839 SGWaAP
0.431Roman175318 SGWaAP
0.432Peter1260013 SGWaAP
0.439Marko30150 SGWaAP
0.440Miroslav264469 SGWaAP
0.441Adam174125 SGWaAP
0.442Kamil29372 SGWaAP
0.443Dalibor17873 SGWaAP
0.444Andrew26942 SGWaAP
0.445Ronald9324 SGWaAP
0.448Ladislav194069 SGWaAP
0.448Juraj355283 SGWaAP
0.451Norbert23603 SGWaAP
0.452Lukáš144620 SGWaAP
0.454Radoslav30815 SGWaAP
0.456Branislav62025 SGWaAP
0.456Jakub169303 SGWaAP
0.458Kristián22691 SGWaAP
0.458Stanislav117207 SGWaAP
0.458Róbert132097 SGWaAP
0.462Ivan329729 SGWaAP
0.462Dan35954 SGWaAP
0.463Frank48488 SGWaAP