Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Richard151668 SGWaAP
0.283Robert117583 SGWaAP
0.289Daniel176443 SGWaAP
0.334David160132 SGWaAP
0.356Samuel75114 SGWaAP
0.360Tomáš362452 SGWaAP
0.361Oliver45656 SGWaAP
0.361Michael126408 SGWaAP
0.361Filip117247 SGWaAP
0.365Marek282702 SGWaAP
0.365Eduard41538 SGWaAP
0.382Gabriel72274 SGWaAP
0.383Matej134808 SGWaAP
0.385Martin1037085 SGWaAP
0.394Erik72822 SGWaAP
0.396Leonard9456 SGWaAP
0.405Adrian20989 SGWaAP
0.406Michal472865 SGWaAP
0.408Alan24616 SGWaAP
0.412Marcel63604 SGWaAP
0.419René25660 SGWaAP
0.419Patrik100859 SGWaAP
0.421Christopher17987 SGWaAP
0.424Viliam58135 SGWaAP
0.425Simon52386 SGWaAP