Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Riaditeľstvo635 SGWaAP
0.502Generálny_riaditeľstvo2837 SGWaAP
0.565generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.567riaditeľstvo24639 SGWaAP
0.588Sekretariát2446 SGWaAP
0.608Odbor4760 SGWaAP
0.670Pobočka890 SGWaAP
0.684Referát1461 SGWaAP
0.684Oddelenie752 SGWaAP
0.687poverené2704 SGWaAP
0.687ústredie31674 SGWaAP
0.691Poradný961 SGWaAP
0.692Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.693Agentúra6131 SGWaAP
0.695Federálny5469 SGWaAP
0.695Výbor25031 SGWaAP
0.696Štátny66478 SGWaAP
0.697sekretariát39119 SGWaAP
0.698Zastupiteľský674 SGWaAP
0.700Sekcia10929 SGWaAP
0.702Delegácia643 SGWaAP
0.703Stredisko7483 SGWaAP
0.705Úrad126956 SGWaAP
0.705Povereníctvo2067 SGWaAP
0.705Riaditeľka813 SGWaAP