Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Riaditeľ3392 SGWaAP
0.395riaditeľ787271 SGWaAP
0.500Riaditeľka813 SGWaAP
0.516Vedúci3015 SGWaAP
0.552generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.558Zástupca1251 SGWaAP
0.558vedúci139633 SGWaAP
0.562Vedúci4968 SGWaAP
0.592Viceprezident517 SGWaAP
0.597Koordinátor1181 SGWaAP
0.602viceprezident58707 SGWaAP
0.610riaditeľka212781 SGWaAP
0.614Manažér2837 SGWaAP
0.628Tajomník404 SGWaAP
0.649námestník41776 SGWaAP
0.661referent18292 SGWaAP
0.661tajomník66290 SGWaAP
0.668Konateľ582 SGWaAP
0.671šéf507319 SGWaAP
0.672predstavenstvo119991 SGWaAP