Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Revolúcia1512 SGWaAP
0.429revolúcia158240 SGWaAP
0.627Nežný1538 SGWaAP
0.634revolučná33226 SGWaAP
0.637októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.643Vojna5833 SGWaAP
0.651Socializmus776 SGWaAP
0.657Radikálny790 SGWaAP
0.675októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.678Kríza2801 SGWaAP
0.687kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.691revolucionár13003 SGWaAP
0.703zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.704revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.704proletárska2351 SGWaAP
0.713epochálna571 SGWaAP
0.714Víťazný3543 SGWaAP
0.721Demokracia2100 SGWaAP
0.721Evolúcia557 SGWaAP
0.721buržoázna6997 SGWaAP
0.722revolučný33962 SGWaAP
0.722Nezávislosť650 SGWaAP
0.725Kapitalizmus492 SGWaAP
0.727Dejiny4638 SGWaAP
0.728Storočie1712 SGWaAP
0.728diktatúra24909 SGWaAP
0.729Renesancia403 SGWaAP
0.734Politický6217 SGWaAP
0.734Prebudenie929 SGWaAP
0.735revolta6573 SGWaAP
0.736Triumf797 SGWaAP
0.736boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.737glasnosť1022 SGWaAP
0.737Slávny408 SGWaAP
0.737Národ1530 SGWaAP
0.738Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.739Tragédia2081 SGWaAP
0.739nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.741Úvaha1230 SGWaAP
0.742Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.743Filozofia1529 SGWaAP
0.743revolučné10000 SGWaAP
0.746Víťazstvo2393 SGWaAP
0.746demokratizácia9510 SGWaAP
0.747Vášeň615 SGWaAP
0.747Bitka2353 SGWaAP
0.747diktatúra_proletariát1665 SGWaAP