Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Revolúcia1512 SGWaAP
0.429revolúcia158240 SGWaAP
0.627Nežný1538 SGWaAP
0.634revolučná33226 SGWaAP
0.637októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.643Vojna5833 SGWaAP
0.651Socializmus776 SGWaAP
0.657Radikálny790 SGWaAP
0.675októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.678Kríza2801 SGWaAP
0.687kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.691revolucionár13003 SGWaAP
0.703zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.704revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.704proletárska2351 SGWaAP
0.713epochálna571 SGWaAP
0.714Víťazný3543 SGWaAP
0.721Demokracia2100 SGWaAP
0.721Evolúcia557 SGWaAP
0.721buržoázna6997 SGWaAP
0.722revolučný33962 SGWaAP
0.722Nezávislosť650 SGWaAP
0.725Kapitalizmus492 SGWaAP
0.727Dejiny4638 SGWaAP