Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Republika19695 SGWaAP
0.307republika951415 SGWaAP
0.557federatívna3317 SGWaAP
0.577slovenská2572665 SGWaAP
0.577československá_socialistická4555 SGWaAP
0.588SR1589613 SGWaAP
0.597federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.611Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.621Slovenský221665 SGWaAP
0.634Taliansky5899 SGWaAP
0.658SSR15520 SGWaAP
0.660Cyperský1309 SGWaAP
0.663Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.667Vláda5805 SGWaAP
0.667Federatívny445 SGWaAP
0.673ČSFR12001 SGWaAP
0.674Albánsky877 SGWaAP
0.675Chorvátsky4768 SGWaAP
0.686Krajina10838 SGWaAP
0.687Ministerstvo4265 SGWaAP
0.688Poľský9661 SGWaAP
0.692Maďarský32066 SGWaAP