Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000René25660 SGWaAP
0.358Filip117247 SGWaAP
0.403Denis31839 SGWaAP
0.405Oliver45656 SGWaAP
0.411Daniel176443 SGWaAP
0.417Marcel63604 SGWaAP
0.419Richard151668 SGWaAP
0.420Bruno23585 SGWaAP
0.424Viktor85529 SGWaAP
0.427Kamil29372 SGWaAP
0.434Ivan329729 SGWaAP
0.437Emil53536 SGWaAP
0.440Tomáš362452 SGWaAP
0.441Marek282702 SGWaAP
0.446Mário41044 SGWaAP
0.447Michal472865 SGWaAP
0.454Samuel75114 SGWaAP
0.454Kristián22691 SGWaAP
0.456Matej134808 SGWaAP
0.456Dominik57837 SGWaAP
0.457Dalibor17873 SGWaAP
0.467Eduard41538 SGWaAP
0.468Nicolas15030 SGWaAP
0.471Lukáš144620 SGWaAP
0.475Milan367205 SGWaAP