Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Regionálny7835 SGWaAP
0.499Oblastný3800 SGWaAP
0.565regionálny179769 SGWaAP
0.599osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.603nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP
0.607Obvodný8972 SGWaAP
0.610Mestský90429 SGWaAP
0.613regionálne62376 SGWaAP
0.616Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.621krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.626regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.630Odbor4760 SGWaAP
0.636Informačný5455 SGWaAP
0.637trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.638regionálne8839 SGWaAP
0.639Krajský51128 SGWaAP
0.640regionálna188125 SGWaAP
0.646Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.650Sekcia10929 SGWaAP
0.650Miestny12043 SGWaAP
0.653banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.653Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.653žilinský_samosprávny22051 SGWaAP