Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Región7142 SGWaAP
0.545Kraj3562 SGWaAP
0.554Turizmus774 SGWaAP
0.635Euroregión1555 SGWaAP
0.637region11913 SGWaAP
0.640región725477 SGWaAP
0.664euroregión3727 SGWaAP
0.668Podujatie4223 SGWaAP
0.677Spravodajstvo2875 SGWaAP
0.679Program49711 SGWaAP
0.688Turistický4223 SGWaAP
0.688oblastná20736 SGWaAP
0.690cestovný_ruch164125 SGWaAP
0.694Oblastný3800 SGWaAP
0.694Hospodárstvo905 SGWaAP
0.696mikroregión14457 SGWaAP
0.698Programový2212 SGWaAP
0.699Samospráva2719 SGWaAP