Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Referát1461 SGWaAP
0.364referát38828 SGWaAP
0.488Oddelenie752 SGWaAP
0.536referentka6387 SGWaAP
0.538Odbor4760 SGWaAP
0.564vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.574referent18292 SGWaAP
0.598Odbor_školstvo1888 SGWaAP
0.599MsÚ37082 SGWaAP
0.613Študijný2236 SGWaAP
0.619Rektorát762 SGWaAP
0.626Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.630Katedra31518 SGWaAP
0.636Vedúci3015 SGWaAP
0.638Sekcia10929 SGWaAP
0.646Sekretariát2446 SGWaAP
0.651Personálny2813 SGWaAP
0.653Ústav26707 SGWaAP