Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Redaktor1203 SGWaAP
0.506redaktor146428 SGWaAP
0.576Redakcia4536 SGWaAP
0.617Novinár1020 SGWaAP
0.623Redakčný1557 SGWaAP
0.624Rubrika851 SGWaAP
0.629redaktorka52991 SGWaAP
0.635Šéfredaktor461 SGWaAP
0.645šéfredaktor48711 SGWaAP
0.655Moderátor1255 SGWaAP
0.656Autor19312 SGWaAP
0.674redakcia194397 SGWaAP
0.679Riaditeľ3392 SGWaAP
0.685Recenzent533 SGWaAP
0.689Aktualita5844 SGWaAP
0.693Archív11606 SGWaAP
0.699Vedúci3015 SGWaAP
0.700dopisovateľ3795 SGWaAP
0.707veselský921 SGWaAP
0.708Správa10348 SGWaAP
0.710Médium3220 SGWaAP
0.710SME172445 SGWaAP
0.717Vedúci4968 SGWaAP
0.718redakčná_rada13840 SGWaAP