Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Redakcia4536 SGWaAP
0.497redakcia194397 SGWaAP
0.576Redaktor1203 SGWaAP
0.612Redakčný1557 SGWaAP
0.616redaktor146428 SGWaAP
0.623Šéfredaktor461 SGWaAP
0.637šéfredaktor48711 SGWaAP
0.651Novina3212 SGWaAP
0.660Dnešok1384 SGWaAP
0.663redaktorka52991 SGWaAP
0.668dvojtýždenník4666 SGWaAP
0.681týždenník82345 SGWaAP
0.682Spravodajstvo2875 SGWaAP
0.684Rubrika851 SGWaAP
0.686Časopis2331 SGWaAP
0.687šéfredaktorka11503 SGWaAP
0.691redakčná_rada13840 SGWaAP
0.691Týždenník1881 SGWaAP
0.694mesačník24531 SGWaAP
0.698Noviny529 SGWaAP
0.699Zodpovedný2803 SGWaAP
0.701Hornohornonitriansky_noviny2172 SGWaAP