Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Recenzent533 SGWaAP
0.474Školiteľ967 SGWaAP
0.556Zodpovedný_riešiteľ779 SGWaAP
0.585CSc29970 SGWaAP
0.586Autor19312 SGWaAP
0.591ISBN54666 SGWaAP