Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.283Štefánik69790 SGWaAP
0.457Štefánikov2513 SGWaAP
0.490Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.533Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.551Štefánikovo1272 SGWaAP
0.567Mohyla967 SGWaAP
0.597Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.598Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.600Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.603pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.611generál101289 SGWaAP
0.613Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.623Pamätník4080 SGWaAP
0.623dejateľ6570 SGWaAP
0.627pamätník93639 SGWaAP
0.629československá_légia1579 SGWaAP
0.632Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.635Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.636Hurban15758 SGWaAP
0.645Bradlo15858 SGWaAP
0.645národné_povstanie6605 SGWaAP
0.648SNP95752 SGWaAP
0.649Štúrovci2500 SGWaAP
0.653Beňovský2068 SGWaAP
0.653Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.654Štúr34337 SGWaAP
0.656Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.657Masaryk29327 SGWaAP
0.661štúrovec8822 SGWaAP
0.661odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.662armádny_generál1946 SGWaAP
0.666Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.668spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.669Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.669Milan367205 SGWaAP
0.673František_Kele915 SGWaAP
0.673letec15987 SGWaAP