Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.283Štefánik69790 SGWaAP
0.457Štefánikov2513 SGWaAP
0.490Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.533Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.551Štefánikovo1272 SGWaAP
0.567Mohyla967 SGWaAP
0.597Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.598Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.600Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.603pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.611generál101289 SGWaAP
0.613Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.623Pamätník4080 SGWaAP
0.623dejateľ6570 SGWaAP
0.627pamätník93639 SGWaAP
0.629československá_légia1579 SGWaAP
0.632Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.635Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP