Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rakúsky11209 SGWaAP
0.413Poľský9661 SGWaAP
0.437Maďarský32066 SGWaAP
0.440rakúska84050 SGWaAP
0.475spolková34087 SGWaAP
0.478Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.480Taliansky5899 SGWaAP
0.500rakúske24234 SGWaAP
0.506Chorvátsky4768 SGWaAP
0.532rakúsky98369 SGWaAP
0.545Rakúsko17155 SGWaAP
0.548Rakúsko298290 SGWaAP
0.552slovinská11332 SGWaAP
0.563dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.575Francúzsky3752 SGWaAP
0.578Spolkový1888 SGWaAP
0.579dolnorakúska892 SGWaAP
0.580Slovinský2211 SGWaAP
0.583Český76345 SGWaAP
0.583spolkové2855 SGWaAP
0.593Bavorský1746 SGWaAP
0.600Slovenský221665 SGWaAP
0.601viedenská26700 SGWaAP
0.602Rumunský1887 SGWaAP