Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rakúsko298290 SGWaAP
0.225Nemecko603262 SGWaAP
0.250Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.311Maďarsko368392 SGWaAP
0.313Poľsko370602 SGWaAP
0.317Rakúsko17155 SGWaAP
0.335Slovinsko80021 SGWaAP
0.340Holandsko128655 SGWaAP
0.341Belgicko87645 SGWaAP
0.358susedné_Rakúsko4797 SGWaAP
0.375Česko214173 SGWaAP
0.386Rumunsko116902 SGWaAP
0.386Francúzsko376707 SGWaAP
0.388Taliansko310649 SGWaAP
0.397Dánsko78320 SGWaAP
0.405Švédsko125486 SGWaAP
0.416Bavorsko13359 SGWaAP
0.416Nórsko86347 SGWaAP
0.423Fínsko90895 SGWaAP
0.427Luxembursko25876 SGWaAP
0.438Čechy156868 SGWaAP
0.438Litva46038 SGWaAP
0.442Estónsko34538 SGWaAP
0.442Český_republika229491 SGWaAP
0.442Španielsko207032 SGWaAP