Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Radoslav_Števčík1057 SGWaAP
0.344Dušan_Pekár1164 SGWaAP
0.347Rudolf_Kusý1850 SGWaAP
0.348Vladimír_Bajan4557 SGWaAP
0.382Táňa_Rosová1155 SGWaAP
0.395Ivo_Nesrovnal7946 SGWaAP
0.416Slavomír_Drozd436 SGWaAP
0.420Andrej_Ďurkovský8056 SGWaAP
0.440Tatiana_Rosová2073 SGWaAP
0.448Ľubomír_Andrassy4440 SGWaAP
0.450Milan_Ftáčnik14446 SGWaAP
0.491Števčík1270 SGWaAP
0.515Ďurkovský5906 SGWaAP