Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.096radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.281RND3448 SGWaAP
0.300naivné_divadlo669 SGWaAP
0.395činohra11134 SGWaAP
0.397Činohra_SND1797 SGWaAP
0.399činohra_SND3722 SGWaAP
0.410astorka1959 SGWaAP
0.417Činohra1228 SGWaAP
0.422divadlo509092 SGWaAP
0.427Divadlo27941 SGWaAP
0.441Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.446spevohra2285 SGWaAP
0.452divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.457divadlo_Astorka2852 SGWaAP