Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Radnica2981 SGWaAP
0.346radnica106734 SGWaAP
0.480radničné_námestie2159 SGWaAP
0.482Primaciálny_palác5823 SGWaAP
0.484Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.490primaciálny_palác5005 SGWaAP
0.505Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.510mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.521Synagóga2350 SGWaAP
0.521Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.529Štefánikovo_námestie1514 SGWaAP
0.538Radničný1131 SGWaAP
0.540námestie301334 SGWaAP
0.547radničná2085 SGWaAP
0.563mierové_námestie3653 SGWaAP
0.565Nádvorie1451 SGWaAP
0.567Michalský5895 SGWaAP
0.568Staromestský3732 SGWaAP
0.569Čierny_orol3807 SGWaAP