Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.108radničné_námestie2159 SGWaAP
0.366trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.385Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.404mierové_námestie3653 SGWaAP
0.418Štefánikovo_námestie1514 SGWaAP
0.420námestie301334 SGWaAP
0.426Námestie58800 SGWaAP
0.433mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.436Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.440Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.443Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.455Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.464primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.474Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.482Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.484Radnica2981 SGWaAP
0.487františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.489Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.507Zámocký4845 SGWaAP
0.511Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.515Michalský5895 SGWaAP