Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Radničný1131 SGWaAP
0.317radničná2085 SGWaAP
0.402radničné414 SGWaAP
0.512Michalský5895 SGWaAP
0.526radničné_námestie2159 SGWaAP
0.526Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.530mierové_námestie3653 SGWaAP
0.538Radnica2981 SGWaAP
0.541Primaciálny597 SGWaAP
0.548Františkánsky2414 SGWaAP
0.555Staromestský3732 SGWaAP
0.556Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.559mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.560michalská3431 SGWaAP
0.563Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.570Zámocký4845 SGWaAP
0.573Uršulínsky562 SGWaAP
0.579Štefánikovo_námestie1514 SGWaAP
0.581Trojičný497 SGWaAP
0.585Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.585primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.594Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.594trojičné_námestie2436 SGWaAP