Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Račiansky6733 SGWaAP
0.134račianska6845 SGWaAP
0.372vajnorská7108 SGWaAP
0.389Vajnorský6517 SGWaAP
0.413Záhradnícky3483 SGWaAP
0.416Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.457račianske_mýto1143 SGWaAP
0.459bajkalská5077 SGWaAP
0.467Vrakunský604 SGWaAP
0.470Račiansky_mýtus797 SGWaAP
0.473Ružinovský2991 SGWaAP
0.475Bajkalský4947 SGWaAP
0.479riazanská1020 SGWaAP
0.483Námestie_hraničiar852 SGWaAP