Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000RVHP4592 SGWaAP
0.501východný_blok8173 SGWaAP
0.523Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.548varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.586ZSSR57329 SGWaAP
0.587SNŠ3513 SGWaAP
0.593CEFTA1820 SGWaAP
0.604sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.610NDR13966 SGWaAP
0.636socialistický34296 SGWaAP
0.642bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.646rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.647ČSSR34407 SGWaAP
0.651sovietske_impérium953 SGWaAP
0.652NATO173055 SGWaAP
0.654postkomunistický3543 SGWaAP
0.660WTO14118 SGWaAP
0.665integračné_zoskupenie1277 SGWaAP
0.666EU130703 SGWaAP