Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rýn13883 SGWaAP
0.310Kolín23728 SGWaAP
0.353Mohan9395 SGWaAP
0.365Labe13404 SGWaAP
0.405Odra3269 SGWaAP
0.415Hamburg25485 SGWaAP
0.470Drážďany9726 SGWaAP
0.486Brémy6364 SGWaAP
0.501Düsseldorf8343 SGWaAP
0.504Frankfurt31574 SGWaAP
0.537Mníchov48459 SGWaAP