Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rúfus6392 SGWaAP
0.368Feldek4640 SGWaAP
0.391Milan_Rúfus7512 SGWaAP
0.411Buzássy2179 SGWaAP
0.447Hevier2875 SGWaAP
0.489Vilikovský4722 SGWaAP
0.493Smrek5310 SGWaAP
0.501Štrasser1104 SGWaAP
0.518Ľubomír_Feldek5795 SGWaAP
0.518Janovic1502 SGWaAP
0.523Básnik1643 SGWaAP
0.528Válek9999 SGWaAP
0.533Mitana1640 SGWaAP
0.535Klimáček1893 SGWaAP