Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rómsky7472 SGWaAP
0.412rómska87797 SGWaAP
0.465rómsky58418 SGWaAP
0.541rómske35392 SGWaAP
0.595Róm205461 SGWaAP
0.616rómska_komunita28721 SGWaAP
0.631rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.632Jarmila_vaňová550 SGWaAP
0.636Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.643Jarmila_Vaňový937 SGWaAP
0.658RPA17214 SGWaAP
0.659sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.662Komunitný4511 SGWaAP
0.663rusínska9993 SGWaAP
0.663rómska_osada21048 SGWaAP