Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rómka5735 SGWaAP
0.482cigánka4651 SGWaAP
0.533černoška4279 SGWaAP
0.533beloška1477 SGWaAP
0.542Róm205461 SGWaAP
0.542dôchodkyňa16898 SGWaAP
0.548rómska87797 SGWaAP
0.555dievčina59634 SGWaAP
0.566bezdomovkyňa1604 SGWaAP
0.568cudzinka5205 SGWaAP
0.571migrantka981 SGWaAP
0.571Židovka3308 SGWaAP
0.578židovka2617 SGWaAP
0.584kresťanka5320 SGWaAP
0.593moslimka2933 SGWaAP
0.597občianka9831 SGWaAP
0.602róm2670 SGWaAP
0.608rómske35392 SGWaAP
0.612róm1172 SGWaAP
0.616cigán16895 SGWaAP
0.617dedinčanka825 SGWaAP
0.618tínedžerka9008 SGWaAP
0.622rasistka596 SGWaAP
0.623vysokoškoláčka3829 SGWaAP