Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Róm205461 SGWaAP
0.284róm2670 SGWaAP
0.358Cigán22669 SGWaAP
0.371rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.389cigán16895 SGWaAP
0.413majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.419rómska87797 SGWaAP
0.443rómsky58418 SGWaAP
0.448cigáň12559 SGWaAP
0.460väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.461gadžo2663 SGWaAP
0.463rómske35392 SGWaAP
0.476rómska_komunita28721 SGWaAP
0.496róm1172 SGWaAP
0.501rómsky_spoluobčan1672 SGWaAP
0.516prisťahovalec30190 SGWaAP
0.534sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.541imigrant28985 SGWaAP