Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.201rímske_impérium1379 SGWaAP
0.233rímska_ríša10411 SGWaAP
0.265Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.358byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.373Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.388perzská_ríša1108 SGWaAP
0.434veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.445Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.455Byzancia5289 SGWaAP
0.458Franský_ríša989 SGWaAP
0.467cisárstvo5581 SGWaAP
0.468avarská912 SGWaAP
0.469franská_ríša1389 SGWaAP
0.480Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.496kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.497osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.503germánsky_kmeň1804 SGWaAP