Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rímsky7297 SGWaAP
0.449rímska45656 SGWaAP
0.452rímske18126 SGWaAP
0.487rímsky56902 SGWaAP
0.561efezský1163 SGWaAP
0.570Efezský961 SGWaAP
0.584Riman45612 SGWaAP
0.593rímsky917 SGWaAP
0.595korintský2223 SGWaAP
0.608Rím177274 SGWaAP
0.612Aténsky632 SGWaAP
0.621Jeruzalemský1399 SGWaAP
0.622staroveký_Rím3048 SGWaAP
0.623Galatský1160 SGWaAP
0.625Korinťan2745 SGWaAP
0.629byzantská8014 SGWaAP
0.630Korintský788 SGWaAP
0.631Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.636ranokresťanská701 SGWaAP
0.637rímska_ríša10411 SGWaAP
0.637korintské1798 SGWaAP
0.640helénska1249 SGWaAP