Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rímskokatolícky3696 SGWaAP
0.347rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.367rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.419rímskokatolícky_farský1949 SGWaAP
0.419rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.426rímsko4772 SGWaAP
0.469augsburské_vyznanie4027 SGWaAP
0.489gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.492Farnosť3154 SGWaAP
0.500Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.502Pravoslávny960 SGWaAP
0.514rímskokatolícky9172 SGWaAP
0.520evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.542rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.549farský23731 SGWaAP
0.555gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.558cirkevná86517 SGWaAP