Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rím177274 SGWaAP
0.397Florencia18130 SGWaAP
0.416Konštantínopol6187 SGWaAP
0.444Miláno36802 SGWaAP
0.449Solún6418 SGWaAP
0.450Bologna11821 SGWaAP
0.469Benátky38081 SGWaAP
0.469Atény52202 SGWaAP
0.495Madrid48253 SGWaAP
0.506Lisabon19129 SGWaAP
0.508Turín22141 SGWaAP
0.512Paríž215491 SGWaAP