Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rázus4504 SGWaAP
0.311Vajanský19332 SGWaAP
0.376Novomeský10963 SGWaAP
0.386Francisci6950 SGWaAP
0.399Škultéty16547 SGWaAP
0.416Jilemnický6941 SGWaAP
0.421Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.441Sládkovič6786 SGWaAP
0.441Hollý31067 SGWaAP
0.444Hurban15758 SGWaAP
0.445Vansová3638 SGWaAP
0.463Bernolák8299 SGWaAP
0.464Hodžova2961 SGWaAP
0.466Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.470Jesenský24036 SGWaAP
0.476Clementis7012 SGWaAP
0.481Kuzmány8759 SGWaAP