Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Queens3219 SGWaAP
0.391Brooklyn8483 SGWaAP
0.393Bronx3057 SGWaAP
0.484Manhattan14745 SGWaAP
0.486West18160 SGWaAP
0.517San_Francisco21771 SGWaAP
0.528Texas22877 SGWaAP
0.529Hall9088 SGWaAP
0.529Queen15884 SGWaAP