Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pyreneje5474 SGWaAP
0.321Alpa35856 SGWaAP
0.471pohorie_Sierra801 SGWaAP
0.481Dolomit3353 SGWaAP
0.488náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.491horský_masív3578 SGWaAP
0.492horský_priesmyk1417 SGWaAP
0.522pyrenejský991 SGWaAP
0.523pohorie69337 SGWaAP
0.532vysočina4252 SGWaAP
0.537hornatá5659 SGWaAP
0.539priesmyk13423 SGWaAP
0.542náhorná_planina756 SGWaAP
0.557predhorie3018 SGWaAP
0.559hora374109 SGWaAP
0.567Mont_Blanc3961 SGWaAP
0.568Mont2628 SGWaAP