Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pukanec2906 SGWaAP
0.371Ľubietová6926 SGWaAP
0.380Krupina34205 SGWaAP
0.392Hodruša4591 SGWaAP
0.406banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.423Divín8081 SGWaAP
0.424zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.426Hrušov11941 SGWaAP
0.428Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.436Baňa33652 SGWaAP
0.441Jelšava12286 SGWaAP
0.444Veľký_Krtíš21881 SGWaAP
0.445Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.450Poniky6335 SGWaAP
0.460Komjatice7861 SGWaAP