Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Publikácia412 SGWaAP
0.489Monografia624 SGWaAP
0.534Ilustrácia886 SGWaAP
0.547Zborník1046 SGWaAP
0.556Bibliografia735 SGWaAP
0.557publikácia199005 SGWaAP
0.567Literatúra3610 SGWaAP
0.568Učebnica587 SGWaAP
0.590Lexikón640 SGWaAP
0.596Stručný2401 SGWaAP
0.612Bibliografický505 SGWaAP
0.625Encyklopédia2428 SGWaAP
0.626Textový1836 SGWaAP
0.631knižná_publikácia7510 SGWaAP
0.631Kontext880 SGWaAP
0.632Edícia1668 SGWaAP
0.638monografia46203 SGWaAP
0.641Autor19312 SGWaAP
0.645Východisko1009 SGWaAP
0.646Kniha34202 SGWaAP
0.648biografický_slovník1195 SGWaAP
0.648Kolektívum521 SGWaAP