Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Publicistika711 SGWaAP
0.575spoločenská_Kronika2816 SGWaAP
0.587Spravodajstvo2875 SGWaAP
0.590spoločenská_Rubrika1086 SGWaAP
0.622Infoservis531 SGWaAP
0.628Rubrika851 SGWaAP
0.650Kultúra10299 SGWaAP
0.665Historický_revue772 SGWaAP
0.668Médium3220 SGWaAP
0.682Školstvo2159 SGWaAP
0.684kompas_Fanúšik1146 SGWaAP
0.685Strojárstvo556 SGWaAP
0.698riadková_Inzercia692 SGWaAP
0.707Redakcia4536 SGWaAP
0.708archivistika467 SGWaAP
0.708Hospodárstvo905 SGWaAP