Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.259Protektorát1361 SGWaAP
0.408protektorát4200 SGWaAP
0.467ČSR39747 SGWaAP
0.513Československo117408 SGWaAP
0.519nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.524protektorátna573 SGWaAP
0.571podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.580ríšsky_protektor719 SGWaAP
0.580československá82331 SGWaAP
0.582Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.584sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.585mníchovský_diktát723 SGWaAP