Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Protektorát1361 SGWaAP
0.259Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.399protektorát4200 SGWaAP
0.493Československo117408 SGWaAP
0.496ČSR39747 SGWaAP
0.514české_pohraničie1074 SGWaAP
0.519nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.524okupované3688 SGWaAP
0.531sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.552protektorátna573 SGWaAP
0.553zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.559nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.563podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.564koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.568koncentrák6007 SGWaAP
0.572vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.586mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.595východný_front5080 SGWaAP
0.596komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.598anšlus731 SGWaAP
0.599nacistické3644 SGWaAP
0.600okupovaná3821 SGWaAP
0.600Čechy156868 SGWaAP
0.604ríšsky_protektor719 SGWaAP
0.604láger4298 SGWaAP
0.607NDR13966 SGWaAP
0.608vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.610nacistická11489 SGWaAP