Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Projekcia555 SGWaAP
0.449Premietanie501 SGWaAP
0.599projekcia47374 SGWaAP
0.605Dokumentárny1274 SGWaAP
0.627Vernisáž1332 SGWaAP
0.641Prednáška2755 SGWaAP
0.656Produkcia1325 SGWaAP
0.658Animovaný1549 SGWaAP
0.664Cyklus1755 SGWaAP
0.664Scenár3040 SGWaAP
0.667Viditeľný846 SGWaAP
0.672Snímka716 SGWaAP
0.675Pásmo502 SGWaAP
0.677Adaptácia533 SGWaAP
0.678Kresba850 SGWaAP
0.688Prezentácia3972 SGWaAP
0.691Odraz649 SGWaAP
0.692Architektúra870 SGWaAP
0.696Sprievodný457 SGWaAP
0.699Vizualizácia507 SGWaAP
0.699Predstavenie1882 SGWaAP
0.702Film2957 SGWaAP
0.702premietanie43771 SGWaAP
0.706Realizácia1596 SGWaAP
0.707Autorský1453 SGWaAP