Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Problematika1944 SGWaAP
0.504Abstrakt1677 SGWaAP
0.516Téma4695 SGWaAP
0.520Úvod2616 SGWaAP
0.543problematika323525 SGWaAP
0.561Pojem994 SGWaAP
0.573Vybraný4386 SGWaAP
0.573Prínos744 SGWaAP
0.574Teoretický811 SGWaAP
0.576Východisko1009 SGWaAP
0.586Metodika1577 SGWaAP
0.597Systematický768 SGWaAP
0.598Zhrnutie1262 SGWaAP
0.598Využitie3638 SGWaAP
0.601Uplatňovanie402 SGWaAP
0.602Postavenie1266 SGWaAP
0.608Prevencia2474 SGWaAP
0.610Legislatíva800 SGWaAP
0.614Definícia2909 SGWaAP
0.617Vznik2489 SGWaAP
0.621Vplyv3061 SGWaAP
0.624Literatúra3610 SGWaAP
0.626Prednáška2755 SGWaAP
0.626Metóda7160 SGWaAP
0.627Diplomový1280 SGWaAP