Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Primaciálny_palác5823 SGWaAP
0.057primaciálny_palác5005 SGWaAP
0.217Zrkadlový_sieň1216 SGWaAP
0.236zrkadlová_sieň2396 SGWaAP
0.426Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.428Pálffy_palác4111 SGWaAP
0.445primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.482Radnica2981 SGWaAP
0.500Bratislavský_hrad18373 SGWaAP
0.504Zrkadlový861 SGWaAP
0.511Prezidentský_palác2624 SGWaAP
0.511zrkadlová_sála1230 SGWaAP
0.534rytierska_sála805 SGWaAP
0.547jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.560Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.568františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.569Klariska1040 SGWaAP