Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.098primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.406Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.417primaciálny_palác5005 SGWaAP
0.426Primaciálny_palác5823 SGWaAP
0.466františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.474Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.479Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.480radničné_námestie2159 SGWaAP
0.489Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.499Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.514trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.518Michalský5895 SGWaAP
0.527Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.537Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.543mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.549Staromestský3732 SGWaAP
0.550Uršulínsky562 SGWaAP
0.558Primaciálny597 SGWaAP
0.558Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.559michalská3431 SGWaAP
0.562Františkánsky2414 SGWaAP
0.567Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP