Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Primaciálny597 SGWaAP
0.510primaciálne_nám529 SGWaAP
0.529radničné414 SGWaAP
0.541Radničný1131 SGWaAP
0.546primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.558Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.623Uršulínsky562 SGWaAP
0.637nám31444 SGWaAP
0.649magistrát_hl860 SGWaAP
0.650Hviezdoslavovo1952 SGWaAP
0.656Františkánsky2414 SGWaAP
0.663Klobučnícky541 SGWaAP
0.663Konventný565 SGWaAP
0.664uršulínska619 SGWaAP
0.675Šafárikovo1347 SGWaAP
0.675radničná2085 SGWaAP
0.681Michalský5895 SGWaAP