Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Prievoz2272 SGWaAP
0.251prievoz4232 SGWaAP
0.297podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.299Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.339Trnávka12102 SGWaAP
0.341Petržalka146042 SGWaAP
0.350Vajnory22004 SGWaAP
0.355Vrakuňa22843 SGWaAP
0.360Lamač22763 SGWaAP
0.380Karlova_ves23659 SGWaAP
0.392Ružinov79686 SGWaAP
0.398Jarovce11422 SGWaAP
0.407Rusovce21239 SGWaAP
0.418záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.436dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.440Dúbravka42289 SGWaAP
0.447Rača63075 SGWaAP
0.453Stupava35766 SGWaAP
0.457Rovinka3588 SGWaAP
0.461Vajnorský6517 SGWaAP
0.470vajnorská7108 SGWaAP
0.478Veľký_Biel2390 SGWaAP